فال حافظ

فال حافظ

صحن بستان ذوق بخش و صحبت ياران خوش است
از صبا هر دم مشام جان ما خوش مي شود
ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد
مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق
نيست در بازار عالم خوشدلي ور زان که هست
از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش
حافظا ترک جهان گفتن طريق خوشدليست
وقت گل خوش باد کز وي وقت ميخواران خوش است
آري آري طيب انفاس هواداران خوش است
ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است
دوست را با ناله شب هاي بيداران خوش است
شيوه رندي و خوش باشي عياران خوش است
کاندر اين دير کهن کار سبکباران خوش است
تا نپنداري که احوال جهان داران خوش است

تعبیر فال : دوران سختی به پایان می رسد. از ناملایمات زندگی و سرزنش دیگران هراس نداشته باش. قانع و راضی باش و از پیروزی خود مغرور نشو. با صداقت و صفا زندگی کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.