فال حافظ

فال حافظ

اي که در کوي خرابات مقامي داري
اي که با زلف و رخ يار گذاري شب و روز
اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند
خال سرسبز تو خوش دانه عيشيست ولي
بوي جان از لب خندان قدح مي شنوم
چون به هنگام وفا هيچ ثباتيت نبود
نام نيک ار طلبد از تو غريبي چه شود
بس دعاي سحرت مونس جان خواهد بود
جم وقت خودي ار دست به جامي داري
فرصتت باد که خوش صبحي و شامي داري
گر از آن يار سفرکرده پيامي داري
بر کنار چمنش وه که چه دامي داري
بشنو اي خواجه اگر زان که مشامي داري
مي کنم شکر که بر جور دوامي داري
تويي امروز در اين شهر که نامي داري
تو که چون حافظ شبخيز غلامي داري

تعبیر فال : مشکلاتی بر سر راه تو است که اگر اراده ای راسخ و قوی داشته باشی به زودی از بین می رود. تردید را از خود دور کن و عاقلانه فکر کن. خودخواهی را رها کن تا بتوانی به مقصود و محبوب خود برسی. به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای fardanet.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:fardanet.ir