فال حافظ

فال حافظ

سال ها دل طلب جام جم از ما مي کرد
گوهري کز صدف کون و مکان بيرون است
مشکل خويش بر پير مغان بردم دوش
ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست
گفتم اين جام جهان بين به تو کي داد حکيم
بي دلي در همه احوال خدا با او بود
اين همه شعبده خويش که مي کرد اين جا
گفت آن يار کز او گشت سر دار بلند
فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد
گفتمش سلسله زلف بتان از پي چيست
وان چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي کرد
طلب از گمشدگان لب دريا مي کرد
کو به تاييد نظر حل معما مي کرد
و اندر آن آينه صد گونه تماشا مي کرد
گفت آن روز که اين گنبد مينا مي کرد
او نمي ديدش و از دور خدا را مي کرد
سامري پيش عصا و يد بيضا مي کرد
جرمش اين بود که اسرار هويدا مي کرد
ديگران هم بکنند آن چه مسيحا مي کرد
گفت حافظ گله اي از دل شيدا مي کرد

تعبیر فال : همه چیز به سعی و اراده خودت بستگی دارد. همت و تلاش را با توکل به خداوند همراه کن تا به مقصود برسی. هدف دور نیست اما رسیدن به آن به میزان اراده و تلاش خودت بستگی دارد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای fardanet.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:fardanet.ir