فال حافظ

فال حافظ

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
افشاي راز خلوتيان خواست کرد شمع
زين آتش نهفته که در سينه من است
مي خواست گل که دم زند از رنگ و بوي دوست
آسوده بر کنار چو پرگار مي شدم
آن روز شوق ساغر مي خرمنم بسوخت
خواهم شدن به کوي مغان آستين فشان
مي خور که هر که آخر کار جهان بديد
بر برگ گل به خون شقايق نوشته اند
حافظ چو آب لطف ز نظم تو مي چکد
آري به اتفاق جهان مي توان گرفت
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت
خورشيد شعله ايست که در آسمان گرفت
از غيرت صبا نفسش در دهان گرفت
دوران چو نقطه عاقبتم در ميان گرفت
کآتش ز عکس عارض ساقي در آن گرفت
زين فتنه ها که دامن آخرزمان گرفت
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت
کان کس که پخته شد مي چون ارغوان گرفت
حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

تعبیر فال : غم های زندگی را بر خود آسان بگیر. با هنر و دانش خود می توانی راه تازه ای در زندگی باز کنی. از فتنه های روزگار ناراحت نشو زیرا دائمی و همیشگی نیستند و به زودی جای خود را به راحتی و آسودگی می دهند.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای fardanet.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:fardanet.ir